Anasayfa » Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

by system

AUTOROLA TÜRKİYE / AUTOCOM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Biz, “Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No: 7 Kat: 7 Maslak/İstanbul” adresinde yer alan Autorola Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti Anonim Şirketi (“Autorola Türkiye”) ve Skibhusvej 52A, DK-5000 Odense C, Danimarka adresinde yer alan Autorola A/S (“Autorola Global”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi Autocom platformumuzda ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kimlik Verisi

Sizi tanımlayabilmemiz ve tanıyabilmemiz için adınız ve soyadınıza ihtiyaç duyuyoruz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinize ihtiyaç duyuyoruz.

Araç Verisi

Aracınızın satış işlemlerini takip edebilmek için araç plakası, markası, modeli, versiyonu, kilometresi verisine ihtiyaç duyuyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi elde etme amacımız Autocom.com.tr web sitemiz üzerinden yürütülen araç satış, fiyatlama ve ekspertiz işlemlerini takip edebilmek, bir başka deyişle, Autocom hizmetini yerine getirmek için sözleşmesel yükümlülüklerimizi ifa etmek ve bu süreçleri kolaylaştırmak ve iyi şekilde yönetebilmeye yönelik meşru menfaatimiz.

Kişisel verilerinizi ise ekspertiz randevusu veya araç fiyatlama gibi Autocom işlemlerine yönelik talepte bulunduğunuzda karşınıza çıkan formların tarafınızdan doldurulması üzerine elde ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ise aşağıdaki gibidir:

 • Aracını satmak isteyen potansiyel araç sahiplerinin araç satışlarının gerçekleştirilmesi
 • Ekspertiz randevularının oluşturulması, takibi ve yönetimi
 • Araç fiyatlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Olası bir uyuşmazlık olması ihtimaline karşın savunma hakkımızı kullanabilmek
 • İlgili yasalarda belirlenen belgelerin düzenlenmesi, saklanma süresi, bildirim gibi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Autorola tarafından aracınız için verilen ön fiyat teklifleri tarafımıza iletmiş olduğunuz e-posta adreslerinize Google posta sunucuları kullanılarak gönderilmektedir. Bu kapsamda cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, aracınız ile ilgili bizimle paylaştığınız bilgiler, fiyat teklif bildirimleri için birlikte çalıştığımız e-posta hizmeti sağlayan ve sunucuları yurt dışında bulunan tedarikçimiz Google’a aktarılmaktadır.

Ekspertiz hizmeti için randevu aşamasına geçmeyi tercih etmeniz durumunda, kişisel verileriniz randevu alımları için online randevu hizmeti sağlayan ve sunucuları yurt dışında bulunan tedarikçimize aktarılmaktadır. Mevcut tedarikçimiz Simplybook.me olup gizlilik politikasına  https://simplybook.me/en/policy URL adresinden ulaşılabilir.

Doğrulama mesajlarını ise otomatik mesaj hizmeti sağlayan ve sunucuları yurt dışında bulunan tedarikçimiz aracılığıyla kullanmaktayız. Mevcut tedarikçimiz Twilio olup gizlilik politikası  https://www.twilio.com/legal/privacy#twilio-privacy-statement  URL adresinde yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yurt dışı aktarımların yeterli koruma bulunan ülkelere açık rıza olmaksızın aktarılabileceğini belirtmektedir; ancak söz konusu ülkeler henüz Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmediğinden yurt dışına yaptığımız aktarımlar açık rızanız çerçevesinde yapılmaktadır. Yeterli koruma bulunan ülkelerin ilan edilmesini takiben açık rıza olmaksızın kişisel verilerinizi yurt dışına aktarabilmemiz mümkün olursa bu konuda sizi ayrıca bilgilendireceğiz. Açık rızaya dair diğer önemli ve gerekli bilgiler açık rıza metninde ayrıca yer almaktadır.

Tedarikçilerimizin değişmesi halinde bu Aydınlatma Metni güncellenecektir.

Autorola A/S olarak sunucularımızın Danimarka’da yer almasına rağmen, bizim yönetimimizde olan yazılım ve çözümler başta olmak üzere veri sorumlusu olduğumuz süreçlerde verileri doğrudan elde ettiğimizden bir aktarım faaliyeti gerçekleşmediğini bilgilerinize sunarız.

Müşteri araçlarının Autorola’nın belirlediği ekspertiz standartlarında incelemesinin birlikte çalıştığımız üçüncü kişilere ait tesislerde yapılabilmesi ve araca son satın alma fiyatı ve hizmetinin sunulabilmesi adına Müşteri kişisel verileri Filo Monitörü (FM) ve tetikleyici e-mail olarak işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü şekilde iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza veya hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilmektedir.

Bunlar dışında gerektiği takdirde kişisel verileriniz savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan avukatlarımıza, bağımsız denetim yapılması halinde kayıtlarımıza erişmesi gereken denetçilere ve hukuka ve usule uygun talep edilmesi halinde talepte bulunan adli ve idari kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim için:

Autorola Motorlu Araç Açık Arttırma Ticareti Anonim Şirketi

Mersis No: 0105058410300018

Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No: 7 Kat: 7 Maslak/İstanbul 34805 İstanbul, Türkiye

Autorola A/S

Skibhusvej 52A, DK-5000 Odense C, Danimarka

Autocom Logo

Otomotiv sektörüyle ilgili en güncel haberlerin yer aldığı blog sayfamıza hoşgeldiniz.

Burada güncel pazar analizleri ve güncel piyasa bilgilerinin yanında taşıtlarla ilgili uzman ekibimizce yaptığımız tüm incelemeleri bulabilirsiniz.

Copyright © Autorola Türkiye Tüm Hakları Saklıdır. Belirtilen ticari markalar ve markalar, ilgili sahiplerine aittir.